Lesson 42: Bir Şeftali Bin Şeftali

Play

Bugün Bir Şeftali Bin Şeftali’den bir pasaj okuyoruz. Hikaye cesur bir şeftalinin yolculuğunu anlatıyor. Yazarımızın adı Samad Behrengi. Kendisi Türkçe’ye çevrilen ve Türk çocukları tarafından yaygınca okunan birçok çocuk öyküsünün yazarı. (advanced)